понеделник, 19 август 2013 г.Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на студентите медици в България – клон Плевен“ (АСМБ – гр. Плевен), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно есенно отчетно-изборно общо събрание на 24.09.2013 г. в 18 ч. в зала „Асклепий“ на Медицинския университет – Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1, при следния дневен ред: 1. прием на кворум; 2. избор на протоколчик на общото събрание; 3. избор на комисия по избора; 4. избор на председател на общото събрание на АСМБ – Плевен; 5. отчет на УС и КС за изминалия мандат; 6. промени в устава на сдружението; 7. избор на председател на АСМБ – Плевен; 8. избор на УС на АСМБ – Плевен; 9. избор на КС на АСМБ – Плевен; 10. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всички позиции са свободни и всеки има право да се кандидатира за тях. Те са следните:
- Председател
- Заместник - председател
- Секретар - касиер
- Локален отговорник по обществено здраве
- Локален отговорник по репродуктивно здраве и СПИН
- Локален отговорник по човешки права и мир
- Локален отговорник по медицинско образование
- Локален отговорник по професионален обмен
- Локален отговорник по научен обмен
- Връзки с обществеността
Молим всеки, който проявява интерес за дадена позиция да се свърже с нас за повече информация
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=77378

сряда, 13 март 2013 г.

National Food and Drink Party

Скъпи колеги, на 21-ви март е международният ден за елиминиране на расовата дискриминация. В тази връзка организираме National food and drink party, на което всеки ще може да представи културата си с традиционни ястия и напитки. От вас се изисква само да приготвите нещо вкусно и да го донесете, а там ще имате възможността да опитате кухнята на над 20 държави! Очакваме ви на 21.03. от 20:00 ч. в спортния салон на МУ-Плевен. Приготвените ястия може да донесете от 19:30 до 20:00 ч. и да ги поставите на масата на съответната държава, която представлявате. За тези от вас, които не могат да приготвят нищо, о имат желание да се включат в купона - има вход от 5 лева, с които пари ще бъдат осигурени безплатни напитки. Желаещите да приготвят храна, моля да изпратят e-mail asmb_pleven@abv.bg с име (или няколко имена, ако искате да работите по групи) и държавата, която ще представите. Очакваме ви :)

петък, 1 март 2013 г.

Заповядайте в понеделник в 17:30 ч. в стая 138 (катедрата по биохимия) на среща на АСМБ - Плевен. Дневните задачи са много интересни:
1. Организиране на Модерното училище по акушерство и гинекология 2
2. Организиране на Семинар по дерматология
3. Болен ли си, мечо? - Teddy Bear Hospital
4. National Food and Drink Party - с чуждестранните студенти
5. Организиране на благотворителна кампания за деца - сираци - набиране на средства за провеждането на екскурзия за децата от домове
6. И още много други :) 
Всички желаещи да се включат в някоя от тези кампании са добре дошли :) 

We want to invite all of you on Monday at 17:30 pm in Room 138 (Department of Biochemistry) to the meeting of AMSB - Pleven. The daily tasks are very interesting:
1. Organizing the Modern School of Obstetrics and Gynaecology 2
2. Organize Seminar in Dermatology
3. Teddy Bear Hospital
4. National Food and Drink Party - with foreign students
5. Organizing a charity campaign for orphans - fundraising for excursion for these children
6. And much more :)
Everyone who is interested of these campaigns is welcome :)

събота, 16 февруари 2013 г.

Здравейте колеги!
Ако имате желание да станете член на АСМБ-Плевен, да се включите в организирането на кампании, да споделите идеи, да се запознаете с повече колеги, елате на среща на АСМБ-Плевен.Този понеделник 18.02.2013 от 17:30 часа в стая 138 на първия етаж (катедра Биохимия).

Очакват Ви много изненади!

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ!!!

Hello colleagues!
If you wish to become a member of the AMSB-Pleven, join us in organizing campaigns, to share ideas, come to our meeting this Monday, 18.02.2013 at 17:30 pm in Room 138 on the first floor (Biochemistry Department).

You can expect a lot of surprises!

DO NOT MISS!

понеделник, 11 февруари 2013 г.

Уважаеми Колеги, има свободно място за длъжността Локален отговорник по медицинско образование! Моля всеки, който проявява интерес да изпрати кратка мотивация на e-mail: asmb_pleven@abv.bg